EGU/KUU/STU

EGU - Erhvervsgrunduddannelse

EGU - Erhvervsgrunduddannelse

EGU er en 2-årig uddannelse med stor vægt på praktik, hvor eleven får løn under uddannelsen. EGU er for unge under 30 år........

Læs mere her

KUU - Kombineret Ungdomsuddannelse

KUU - Kombineret Ungdomsuddannelse

KUU - Kombineret Ungdoms Uddannelse KUU trekanten er et samarbejde mellem 1 tovholder skole og 6 hjemstedsskoler. Tovholderskolen er Campus Vejle, dvs. det er Campus Vejle, der har det juridiske ansvar i forhold til Undervisningsministeriet. Hjemstedskolerne er Kolding Produktionsskole, Middelfart Produktionsskole, VPU Vejle, Datariet Vejle, Fredericia Produktionsskole og Produktionsskolen Grindsted

Læs mere her

STU - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Produktionsskolen tilbyder STU forløb til unge indenfor målgruppen. Vores mål er, at styrke den unges livskvalitet og udvikle de evner, den enkelte er i besiddelse af. Vi har fokus på, at eleven skal udvikle sig på det faglige, det personlige og det sociale område. Et STU forløb bringer desuden den unge et skridt nærmere et eventuelt uddannelses- eller erhvervsønske.

Læs mere her