EGU

Hvad er EGU

 • EGU er en 2-årig uddannelse med stor vægt på praktik, hvor eleven får løn under uddannelsen.
 • EGU er for unge under 30 år.
 • Uddannelsen er bygget op omkring arbejde/praktik. Hovedparten af uddannelsen foregår på én eller flere arbejdspladser, og kun en lille del i skole. Derfor er EGU også for unge, der foretrækker arbejde frem for skole.
 • Man kan både komme i praktik og i skole flere forskellige steder under uddannelsen.
 • Hver EGU elev får sin egen personlige uddannelse. Det er EGU vejleder Ole Marcussen, der sammen med eleven sørger for, at uddannelsen passer til elevens ønsker, behov og kompetencer. Uddannelsens grundlag er en 2-årig fleksibel plan med mest tid i praktik og mindre i skole.
 • EGU er en rigtig uddannelse. Når man har gennemført både skole og praktik, får man et uddannelsesbevis.
 • EGU kvalificerer også eleven til at starte på en anden uddannelse, for eksempel som EUD-elev.

For elever
Du kan også læse mere på www.egu.dk

Hvordan bliver jeg EGU elev?
Hvis du overvejer at blive EGU elev i Billund kommune, skal du igennem ganske få trin:

 1. Kontakte din EGU vejleder
  Hvis du bor i Billund kommune, skal du ringe til EGU vejleder Ole Marcussen på mobilnummer 2555 7960. Sammen med Ole aftaler I at mødes til en samtale.
 2. Samtale med EGU vejlederen
  Til den første samtale med EGU vejelederen, skal I sammen finde ud af om du kan blive EGU elev og tale lidt om dine ønsker om uddannelse og job. Vejlederen laver en ressourceprofil, som er en masse personlige informationer som fx din tidligere skolegang, dine begrænsninger mm.
 3. Det kan være I har brug for flere møder, inden I sammen skal lave din EGU uddannelsesplan.
 4. EGU uddannelsesplan
  Hvis vejlederen mener at du kan blive EGU elev, skal du og vejlederen sammensætte en 2 årig uddannelsesplan, med både skole og praktik. Måske ved du allerede hvor du vil gå på skole og måske kender du allerede en virksomhed, hvor du gerne vil i praktik?
 5. Sammen laver I en EGU plan, som skal godkendes af kommunen.
 6. Kommunal godkendelse
  EGU vejlederen laver en indstilling baseret på din uddannelsesplan og din ressourceprofil. Hvis kommunen godkender indstillingen og uddannelsesplanen, så er du EGU elev
  Eksempel på en EGU plan
  Her ser du et eksempel på en EGU plan. Men du får selvfølgelig din helt egen, som passer lige til dig

         7 måneders lønnet praktik på et smedeværksted.

         2 ugers relevant AMU kursus
         5 uger på smedelinjen på Teknisk skole.
         4 måneders lønnet praktik på et smedeværksted.
         15 uger på smedelinjen på Teknisk skole.

For arbejdsgiver
Der er mange gode grunde til at ansætte en EGU praktikant.

Hvad er EGU?

 • EGU er en 2-årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik.
 • EGU er for unge under 30 år.
 • Mange EGU elever har ikke nemt ved at læse, regne og skrive. Nogle har haft svære oplevelser i livet. Nogle har brug for at få vist arbejdsopgaverne en ekstra gang. Nogle er generte og forsigtige. Andre har svært ved at finde ro. Som alle andre er EGU elever meget forskellige.
 • Men fælles for EGU eleverne er, at de har mod på at starte på en praktisk uddannelse. De vil gerne i gang med at arbejde og er klar til at yde deres bedste. De vil ud på en arbejdsplads, hvor de føler sig velkomne, og hvor de kan udvikle sig.

Hvorfor tilbyde praktikplads?
Der er flere gode grunde til at tilbyde en praktikplads:

 • Du er med til at skabe et vendepunkt i et ungt menneskes liv.
 • EGU eleven er motiveret for at tage fat og arbejde i netop din virksomhed.
 • EGU er fleksibel og bliver skræddersyet til din virksomhed.
 • Din virksomhed bestemmer, hvor lang tid praktikken skal vare, og hvornår den skal starte.
 • EGU Billund betaler samtlige udgifter i forbindelse med skoleophold - dvs. at du som praktikvirksomhed ingen udgifter har når eleven er på skole/kursus.
 • I hele praktikforløbet står EGU vejlederen klar med støtte og vejledning. Både til eleven og til dig som praktikvært.
 • Vejlederen kender EGU eleven godt og påtager sig opfølgning og papirarbejde.

Hvem hjælper med det praktiske?

 • Kommunen tilrettelægger og gennemfører uddannelsen i samarbejde med Produktionsskolen.
 • EGU vejlederen sammensætter - sammen med din virksomhed og EGU eleven, en 2-årig fleksibel plan med praktik og skoleforløb. Skoleforløbet skal være på mindst 20 og max 40 uger.
 • Vejlederen har et indgående kendskab til den unge og påtager sig opfølgning og papirarbejde.

Kontakt EGU Billund:
EGU vejleder Ole Marcussen på 2555 7960
Koordinator Birgitte Cammelbeeck på 2113 6320

Ansættelsesforhold
De første 3 måneder i virksomheden er prøvetid, hvis praktikaftalen varer 6 måneder eller mere. Ellers er prøvetiden enten 2 måneder eller 1 måned, alt efter aftale mellem virksomhed og elev. I prøvetiden kan både virksomhed og EGU elev opsige praktikaftalen uden nærmere grund.

 • Det kræver ikke en EUD-godkendt læreplads at ansætte en EGU elev i praktik.
 • En EGU elev arbejder som udgangspunkt 37 timer om ugen.
 • Praktikaftalen skal påbegyndes senest 3 måneder efter, at aftalen er indgået.
 • I praktikperioderne betaler din virksomhed elevløn, som svarer til reglerne/satserne efter gældende overenskomst på området.
 • I skoleperioderne får EGU eleven ikke løn, men skoleydelse fra Produktionsskolen.
 • Efter praktikperioden udfylder arbejdsgiveren i samarbejde med EGU vejlederen et delbevis.