Målgruppe

Du kan blive elev på Produktionsskolen, hvis du har brug for at udvikle dig i den rigtige retning. Et forløb hos os er ikke et formelt kompetencegivende undervisningstilbud. Vi vil arbejde på, at du efter et ophold her vil være mere afklaret og motiveret til at starte en ungdomsuddannelse eller få et arbejde.

Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan blive elev:

Du er under 25 år
Du har gennemført 9 års skolegang
Du har ikke gennemført en ungdomsuddannelse, og har ikke umiddelbart forudsætninger for at påbegynde en sådan, eller du har afbrudt en ungdomsuddannelse

Du kan være elev op til et år, og du kan begynde på skolen hver tirsdag efter forudgående aftale f.eks via henvisning fra din UU vejleder.

Når du er elev på Produktionsskolen arbejder du på et af vores værksteder og modtager skoleydelse. Du får også vejledning med henblik på uddannelse eller job.