Persondata

Persondata på Produktionsskolen

Hjemmesiden:
Når du benytter Produktionsskolens hjemmeside til kommunikation, så indsamler vi nogle oplysninger om dig, for at kunne kommunikere med dig.
Når du retter henvendelse via vores kontakt formular, så indsamler vi navn, og mailadresse.
Det gør vi, for at du kan modtage svar på din henvendelse

Indskrivningssamtale Produktionsskolen:

 • Ved indskrivningssamtalen på Produktionsskolen indsamler vi og behandler følgende oplysninger:
 • Navn på elev og kontaktperson (forældre)
 • Adresse på elev og kontaktperson (forældre)
 • By og postnummer på elev og kontaktperson (forældre)
 • Telefon på elev og kontaktperson (forældre)
 • Nuværende kommune og kommune pr. 5/9 foregående år
 • Email på elev
 • CPR-nummer på elev
 • Dato for samtale og dato for påbegyndelse
 • Kontonummer på elevs bank
 • Skolebaggrund
 • UU vejleder eller sagsbehandler

Forhold som kan have betydning for skoleopholdet og din videre vejledning
Vi foretager registreringen og behandlingen af dine oplysninger for at kunne søge statstilskud, registrere dit fravær, for at udarbejde protokoller, kontakte dig telefonisk ved spørgsmål. Forhold som kan have betydning for opholdet for at sikre, at vi er orienteret om forhold, der kan have indflydelse på dit ophold, og forhold, som vi skal kende til for at give dig den bedst mulige vejledning. 


Produktionsskoleopholdet

 • Under opholdet på Produktionsskolen kan vi indsamle og behandle følgende oplysninger:
 • Notater vedr. din læring på skolen
 • Dokumenter vedr. din tidligere skolegang, undersøgelser, screeninger og praktikevalueringer
 • Realkompetenceafklaring (RKA) – din faglige, personlige og sociale udvikling
 • Kompetencebevis
 • Billede til Nordplaner og til vores elevtavle

Vi foretager registreringen og behandlingen af dine oplysninger for at kunne for at følge din udvikling under opholdet, således vi kan give dig den bedste vejledning til fremtidig uddannelse eller beskæftigelse, og for til sidst at kunne udarbejde et kompetencebevis, som er lovpligtig og som gemmes i 30 år
Når vi indsamler personoplysninger, sikrer vi, at der altid afgives skriftligt samtykke, således du er informeret om, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Ansatte på Produktionsskolen har adgang til de oplysninger, der er registreret om dig, og alle er underlagt tavshedspligt i behandlingen af disse oplysninger
Den dataansvarlige er Produktionsskolen
Vi opbevarer ikke dine oplysninger krypteret, men sender dem krypteret til ekstern person
Oplysninger, som du afgiver til Produktionsskolen sælges på ingen måde til tredjemand, men kan efter samtykke videregives til relevante personer med henblik på taxameter, vejledning og rådgivning.